Username Always stay logged in
Password:
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ(Public Consciousness)  (Read 4754 times)
May 17, 2009, 01:09:49 PM
loji wizard
Hero Member
*****

Karma: +0/-0
Offline Offline

Posts: 6800View Profile
« on: May 17, 2009, 01:09:49 PM »

จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ(Public Consciousness)

ไปที่ไหนจะเห็นแต่ป้าย ป้าย ป้าย และป้าย ในจำนวนนี้จะเห็นมีป้ายประเภทหนึ่งที่ใช้เตือนสติติดไว้ตามที่ต่างๆ ถ้าให้นับก็คงจะนับไม่ไหว เพราะนับวันจะเยอะมากขึ้น ดังเช่น "งบประมาณมีจำกัด โปรดใช้อย่างประหยัด", "โปรดรักษาความสะอาด", "ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนพื้น","โปรดทำความสะอาดก่อนออกจากห้องน้ำ","ห้ามทิ้งขยะ",ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์ ก่อนออกจากห้อง,"โปรดอย่าทำลายสิ่งของสาธารณะ","โปรดทิ้งขยะลงในถัง","ห้ามสูบบุหรี่","กรุณาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม","ขึ้นลงชั้นเดียวโปรดใช้บันได","ห้ามทิ้งก้นบุหรี่" ฯลฯ

        ป้ายเหล่านี้คงจะเห็นกันคุ้นตา บ่งบอกให้รู้ว่า คนส่วนใหญ่ขาด "จิตสำนึกสาธารณะ" จึงต้องเขียนป้ายบอกเตือน อาจจะได้ผลบ้างสำหรับคนที่เว้าแหว่งหรือบกพร่องต่อความรู้สึกต่อสาธารณะ แต่จะไม่ได้ผลเลยสำหรับคนที่ขาดจิตสำนึกโดยสิ้นเชิง จึงต้องมีป้ายอีกอย่างหนึ่งว่า "ทิ้ง จับ ปรับหนึ่งพัน","ฝ่าฝืนปรับห้าร้อย" แต่จะให้สะใจต้อง "ทั้งจำ ทั้งปรับ" บางที่เขียนว่า "ที่หมาเยี่ยว" ก็ยังแก้ไม่ได้ ยังมีคนไป "เยี่ยว" อยู่ ก็เลยต้องเอาศาลพระภูมิไปตั้งทิ้งไว้ ก็ได้ผล แต่ก็น่าอนาถใจเพราะพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดจากความกลัวในสิ่งลี้ลับมากกว่าเคารพกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน ที่แย่หนักก็คือ ไม่เกรงกลัวอันใด นึกแต่ว่า "ทำอะไรได้ตามใจ คือไทยแท้" และรับเอามาเป็นคำนิยามของลักษณะความเป็นคนไทย ซึ่งเป็นการหลงผิด จิตสำนึกสาธารณะนี้ต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยบุคคลในครอบครัวและครู ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี

บทความจาก รองศาสตราจารย์ วันทนา จันทพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลายๆ ท่านคงไม่คุ้นเคยกับคำว่าจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ
   เรามาทำความรู้จักกันเถอะว่า
จิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ
(Public Consciousness)
 คืออะไร
 

        ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า  คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

สรุป  จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ คือ

        จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง ส่วนคำว่า สาธารณะ (Public) เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

        เรียนคุณครูทุกท่าน.....ลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่า ทิ้งขยะไม่ลงถัง กินที่ไหน ทิ้งที่นั่น  ขีดเขียนตามฝาผนังห้องน้ำ ทำลายข้าวของโรงเรียน ฯลฯ แก้ไม่หายสักที ท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร เพราะเด็กขาดจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ ใช่ไหม
@@ งั้นเรามาสร้างจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เด็กกันเถอะ @@คุณเห็นด้วยกับบทความข้างบนหรือไม่ แสดงความคิดเห็นมาเยอะๆๆ นะคะ

http://gotoknow.org/blog/articlerrpol/215483
Logged
May 17, 2009, 01:11:20 PM
loji wizard
Hero Member
*****

Karma: +0/-0
Offline Offline

Posts: 6800View Profile
« Reply #1 on: May 17, 2009, 01:11:20 PM »

จิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ (Public Consciousness) คือ

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

สรุป จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ คือ จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง ส่วนคำว่า สาธารณะ (Public) เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

น่าสนใจ คือ สำนึกสาธารณะ (public mind) ซึ่งเป็นสำนึกที่ควรจะต้องมีในตัว ข้าราชการไทยทุกคน สำนึกที่จะกล่าวถึงประกอบด้วย P+U+B+L+I+C= Public= สาธารณะ
1. Professional ทำงานแบบมืออาชีพ ข้าราชการที่คิดใหม่ ทำใหม่จะต้องเป็นข้าราชการอาชีพ (profession) รู้ลึก ในหน้าที่ๆ รับผิดชอบ รู้รอบในงานที่เกี่ยวข้อง การเป็นเพียงอาชีพข้าราชการ ไม่เพียงพอ ต้องเป็นข้าราชการอาชีพให้ได้ ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา หาความรู้ใหม่เสมอ
2. Unity เอกภาพ ค่านิยมใหม่ต้องเป็นไปในทิศทางของความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่กลัวกันได้หน้า หรืออิจฉาริษยา กัน ควรจะฝึกการทำงานเป็นทีม เพราะการที่คนในองค์กรมีเอกภาพ จะช่วยให้การขับเคลื่อนภาระงานเพื่อมวลประชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลายองค์กรที่คนในองค์กรกลัวกันได้ดี เลยไม่มีใครทำอะไร ประชาชนก็ไม่ได้อะไรด้วย แต่ในความเป็นเอกภาพก็ยอมให้มีความแตกต่างได้ แต่อย่าแตกแยก
3. Believe ความเชื่อ ข้าราชการจะต้องทำงานด้วยความเชื่อ เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วยึดให้มั่น ถ้าข้าราชการขาดแล้วซึ่งความเชื่อ การทำงานก็จะขาดพลัง
4. Locally ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าราชการยุคใหม่จะต้องเป็นผู้ที่เชื่อและศรัธทาในความเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ของภูมิปัญญาไทย ลอความเชื่อทันสมัยนิยมลง (Modernization) Local wisdom ในด้านต่างๆ จะนำไปสู่การแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบและเข้ากับบริบทของสังคมไทย ข้าราชการไทย ต้องเลิกดูถูกภมิปัญญาของคนในระดับรากหญ้า แล้ว หันไปสู่วิถีของการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชุมชน
5. Integrity ความซื่อสัตย์ ข้าราชการยุคใหม่จะต้องยึดเอาคาวมซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม คิดดี ทำดี เพื่อชาติ งานทุกชิ้นจะต้องตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส
6. Creative สร้างสรรค์ ข้าราชการยุคใหม่จะต้องคิดและทำงานที่สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม (innovation) ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคม ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีความเป็นพลวัต ทั้งนี้ก็เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
ถ้าจิตสาธารณะ เป็นจิตที่เกิดแก่ข้าราชการไทยในภาพรวม เชื่อแน่ว่า ประชาชน จะได้รับแต่สิ่ง ที่ดีจากราชการ ระบบโดยภาพรวมก็จะเข้มแข็ง สังคมไทยก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น.....
ที่มา:
http://gotoknow.org/blog/articlerrpol/215483
http://www.geocities.com/psothailand/publicmind.html

http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090514204726AAzTq2x
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Lover Design By Burak
Page created in 0.063 seconds with 19 queries.